امروز کار برامان‏ مهم‏ است‏، کارآفرینى مهم است، این است که ما امروز در مقابل یک فشار جهانى قرار داریم. دشمنى وجود دارد در دنیا که مى‏ خواهد با فشار اقتصادى و با تحریم و با این کارهائى که شماها مى ‏دانید، سلطه‏ ى اهریمنى خودش را برگرداند به این کشور. هدف این است.

....

یک کشور به این خوبى، با این‏ همه منابع، منابع طبیعى، با این موقعیت سوق‏ الجیشى، با همه‏ ى امکانات، زیر نگین یک قدرتى در دنیا بوده؛ یک روز انگلیس ها بودند، یک روز آمریکائى ‏ها بودند- در واقع نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتورى سلطه. حالا آمریکا یک گوشه ‏اى از این امپراتورى است- این ها مسلط بودند بر این کشور؛ انقلاب دست اینها را کوتاه کرده.

سلطه مى‏ خواهد برگردد به این کشور. همه‏ ى این تلاش ها براى این است.

مسئله‏ ى انرژى هسته‏ اى بهانه است. آن کسانى که خیال مى‏ کنند اگر ما مسئله‏ ى انرژى هسته ‏اى را حل کردیم، مشکلات حل خواهد شد، خطا مى‏ کنند. مسئله‏ ى انرژى هسته‏ اى را مطرح مى‏ کنند، مسئله‏ ى حقوق بشر را مطرح مى ‏کنند، مسائل گوناگون را مطرح مى‏ کنند، که این ها بهانه است. مسئله، مسئله‏ ى فشار است، مى‏ خواهند یک ملت را به‏ زانو در بیاورند؛ مى‏ خواهند انقلاب را زمین بزنند. یکى از کارهاى مهم همین تحریم اقتصادى است. مى‏ گویند ما طرفمان ملت ایران نیست! دروغ مى ‏گویند؛ اصلًا طرف، ملت ایران است. تحریم براى این است که ملت ایران به ستوه بیاید، بگوید آقا ما به خاطر دولت جمهورى اسلامى داریم زیر فشار تحریم قرار مى‏ گیریم؛ رابطه‏ ى ملت با نظام جمهورى اسلامى قطع بشود. هدف اصلًا این است‏.[1]

 


[1]  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعى از کارآفرینان سراسر کشوردرتاریخ (16/ 06/ 1389)برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) صلوات یادتان نرود.