ایرانی ایرانی بخر

 

شاید شما هم در شبکه های اجتماعی و واقعی از این دست افراد رو دیدین، ادعای وطن پرستیش در آفاق جهان پیچیده ولی حاظر نیست برای حمایت از هم وطن های خودش جنس ایرانی رو بخره!!!