اسامی برخی از شوینده های داخلی:

·       اسپری چند منظوره: هوم پلاس ، اتک، هوم کر، بانو

·         نمک و پودر ماشین ظرفشویی: هوم پلاس، پوش، فدیشه

·         دستمال کاغذی: دستمال دلسی تینا ،دستمال چند لایه چشمک، پنبه ریز، شکوه

·         دستمال مرطوب: مبارک، پنبه ریز

·         نرم کننده لباس: هاله، سافتلن، تاژ

·         پودر لباسشویی: سپید ،سافتلن طلایی ، تاژ

·         مایع لباسشویی: اکتیو ، پرسیل، تاژر، سافتلن

·         پودر لباس بچه: فیروز

·         مایع صابون: سیو ، فیروز ، اکتیو

·         صابون: سیو ، کرم دار گلمر ، کرم دار فیروز

·         صابون حمام: گلنار ، داروگر، عروس، سیو

·         صابون رختشویی: فیروز

·         خمیر دندان: شاینا ، نسیم، پونه، صحت، بس، داروگر

·         تیغ اصلاح: بیک مخصوص پوست حساس

پ.ن:

لطفا در مورد کیفیت موارد فوق و محصولات دیگر برایمان بنویسید.

گرافیک سازی باشما!